عنوان مقاله: تاثیراستفاده از ماسه ریخته گری استفاده شده(UFS) درتولید کفپوش های بتنی

محل ارائه: پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران – تهران – 15 مهرماه 1392

نویسندگان: نیما امینیان- میثم کریمی نیا –  محمد پیروی –  صالح مژدهی

چکیده

ریخته گری یکی از قدیمی ترین صنایع در بیشتر کشورهای دنیا از جمله ایران می باشد.با وجود پیشرفت های شگرفی که در علوم مختلف صورت گرفته است ولی هنوز ماسه به دلایلی همچون خواص حرارتی خوب، جزو جدانشدنی این صنعت به شمار می آید.پس از مصرف چند باره از ماسه در قالب گیری، این ماسه به ضایعات تبدیل می شود و حجم بالای این ماده ضایعاتی مشکلات عدیده ای را برای صنعت گران و شهرداری ها ایجاد نموده است.به منظور یک راهکار صحیح برای دفع اصولی این ماده به بررسی استفاده از آن به عنوان جایگزین وزنی بخشی از ریزدانه رویه کفپوش های بتنی صورت گرفته است.بدین منظور ماسه ریخته گری استفاده شده(UFS) با درصدهای 5، 10، 15 و20 جایگزین وزنی ماسه 3-0 مصرفی در رویه کفپوش های بتنی شده است. نسب آب به سیمان برای تمام نمونه ها به میزان35/0 در نظر گرفته شده است. جذب آب سطحی در نمونه شاهد کمترین میزان را دارا می باشد، استحکام خمشی نمونه حاوی 10% ماده ضایعاتی بیشترین مقدار را نشان می دهد و کمترین میزان سایش در نمونه حاوی 20% ماسه ریخته گری دیده می شود.

کلمات کلیدی: ریخته گری، رویه کفپوش بتنی،جذب آب سطحی، استحکام خمشی، سایش

دانلود فایل مقاله

من هر جا بمانم مثل آب راکد می گندم

باید مسافر بود وهمیشه در راه بود

هیچ شهری آخرین شهر نیست وهیچ چشمه ای آخرین چشمه نیست

من مرد راه و سفرم، ولگرد وکوله بار بردوش...

ابن مشغله - نادر ابراهیمی