عنوان مقاله: بررسی خواص مکانیکی و دوامی بتن معمولی حاوی درصدهای  متفاوت محصول فرعی تولید شیشه(GBP)

محل ارائه: پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران – تهران – 15 مهرماه 1392

نویسندگان: رضافرخ زاد- میثم کریمی نیا- محمد پیروی-  نیما امینیان

چکیده

یکی از پرمصرف ترین مواد در صنایع مختلف،شیشه می‌باشد.تعداد شرکت های تولید کننده شیشه در کشور بسیار زیاد بوده و حجم بالای تولید  این شرکت ها، ضایعات بسیاری نیز به همراه دارد. از مهمترین ضایعات این شرکت ها، ضایعات محصول فرعی تولید شیشه (GBP) در مراحل ابتدایی تولید می‌باشد.در گذشته بنا به دلایلی همچون حجم کم تولید، ضعف قوانین محیط زیست، فضای کافی جهت نگهداری و دفن هیچ اقدامی جهت دفع اصولی صورت نمی گرفت.امروزه با افزایش میزان تولید و کمبود فضا، نگرانی ها در مورد آن افزایش یافته است.از آن جایی که این مواد دارای درصد سیلیس بسیار بالایی هستند و حجم تولیدشان نیز بسیار زیاد می‌باشد، لذا در این مقاله به منظور ارائه یک راهکار عملی دفع این ماده به بررسی امکان استفاده از آن به عنوان جایگزین بخشی از ریزدانه مصرفی بتن کنترل(شاهد) پرداخته شده است.خواص مکانیکی بتن همچون مقاومت فشاری، و خواص دوامی همچون جذب آب و مقاومت ویژه الکتریکی آزمونه ها اندازه گیری شده است.نتایج بیانگر بهبود خواص مکانیکی بتن با افزایش درصد جایگزینی می باشد ولی خواص دوامی تا 6% جایگزینی بهبود یافته اند ولی در 12% تغییر چشمگیری در آن ها مشاهده نمی شود.

کلمات کلیدی: محصول فرعی تولید شیشه، خواص مکانیکی بتن، خواص دوامی بتن

دانلود فایل مقاله

من هر جا بمانم مثل آب راکد می گندم

باید مسافر بود وهمیشه در راه بود

هیچ شهری آخرین شهر نیست وهیچ چشمه ای آخرین چشمه نیست

من مرد راه و سفرم، ولگرد وکوله بار بردوش...

ابن مشغله - نادر ابراهیمی